Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky  vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je ZEN Management s.r.o., se sídlem Křižíkova 212 / 49, Praha 8, 186 00, IČ: 013 81 989, DIČ CZ 013 81 989 . Prodáváný produkt je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce společnosti ZEN Management s.r.o. a že s nimi souhlasí.

3. Cena zboží, faktury

V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši. Po uhrazení platby vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad  (fakturu) který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Forma a způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

5. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6. Dodací podmínky

Ihned po uhrazení závazné objednávky, budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce. V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa a další výukové materiály k tomuto programu.

7. Ochrana osobních údajů

Společnost ZEN Management s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícho, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti ZEN Management s.r.o. jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.